BÁO GIÁ SỬA CHỬA

BÁO GIÁ SỬA CHỬA

BÁO GIÁ SỬA CHỬA

BÁO GIÁ SỬA CHỬA

BÁO GIÁ SỬA CHỬA
XÂY DỰNG KHÁNH VY
BÁO GIÁ SỬA CHỬA

Bảng giá sửa nhà là dự toán chi tiết toàn bộ các chi phí liên quan đến việc sửa chữa, cải tạo nhà, từ những chi phí liên quan trực tiếp đến thi công, chi phí gián tiếp như hồ sơ bản vẽ, bản vẽ xin phép, chi phí bao che, vệ sinh an toàn của việc cải tạo ngôi nhà của Quý khách. Trong đó, đơn giá sửa nhà có 03 dạng

Chia sẻ:
Bài viết khác:
icon_zalod
Go Top